top of page

Tietosuojaseloste – KokoTeatteri

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten KokoTeatteri – yhdistys ry:ssä käsitellään henkilötietoja. Tietosuojaselostetta sovelletaan KokoTeatterin tarjoamiin palveluihin kuten lipunvarauksiin, esityskutsuihin, markkinointiin, tiedottamiseen sekä kuukausittaiseen uutiskirjeeseen. 

“Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilö voi olla suoraan tai epäsuorasti tunnistettavissa. Henkilötietojen lisäksi käsittelemme myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joilla tarkoitetaan palveluiden käyttöä koskevia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. 

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii KokoTeatteri – yhdistys ry (Y-tunnus: 1100440-2)

Hämeentie 3
00530 Helsinki
Yhteystiedot: toimisto@kokoteatteri.fi / +358 50 321 9919

Tietosuojavastaava Heidi Bergström
Yhteystiedot: toimisto@kokoteatteri.fi / +358 50 321 9919

 

2. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyperusteet

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

 • Lippujen varaamiseen/ostamiseen

 • Uutiskirjeiden sekä kutsujen lähettämiseen sähköpostitse

 • Tiedottamiseen

 • Palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon, suojaamiseen ja kehittämiseen

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyperusteena on:

Sähköpostit Uutiskirjeet – tiedoittaminen, markkinointi, esityskutsut

Etunimi Sukunimi Tiedottaminen – markkinointi, esityskutsut

Puhelinnumero Tiedoittaminen – markkinointi

Yhtiö/yhdistys Tiedottaminen – markkinointi, esityskutsut

Rooli yhtiössä/yhdistyksessä – tiedottaminen, markkinointi, esityskutsut

 

3. Kerätyt tiedot ja tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti käyttäjältä itseltään verkkosivun kautta. 

Tiedot jotka rekisteröity antaa: 

Tietoja kerätään

 • Sähköpostilistoihin ilmoittautumalla

 • Yhteistyökumppaneilta

 • Kohderyhmien verkkosivuilta

Tällaisia tietoja ovat:

 • Sähköposti

 • Etu- ja sukunimi

 • Puhelinnumero

 • Yhtiö/yhdistys

 • Rooli yhtiössä/yhdistyksessä

Muualta kuin rekisteröidyiltä kerätyt henkilötiedot:

Keräämme henkilötietoja yhteistyökumppaneiltamme sekä yhdistysten ja yritysten verkkosivuilta kohdennettua markkinointia varten. 

Kolmansilta osapuolilta saadut tiedot:

Palveluidemme yhteydessä saatetaan käyttää kolmansien osapuolien tarjoamia tiedotuslistoja. Käytämme näistä listoista vain sähköpostitietoja.

 

4. Henkilötietojen säilyttäminen

Tietojen säilyttämisaika ja säilyttämiskriteerit vaihtelevat henkilötietoryhmittäin sen mukaan, mikä on tietyn henkilötietoryhmän käyttötarkoitus:

Henkilötietoryhmä Säilyttämisaika tai -kriteerit

Uutiskirje Sähköpostitiedot säilytetään, kunnesasiakas toivoo tietojensa poistamista

Mediatiedotuslista Päivitetään vuoden välein

Työsopimukset10 vuotta

Työhakemukset3 kuukautta

Ryhmämyynti Päivitetään tarvittaessa sekä asiakkaan toivoessa tietojensa poistamista
Lipunmyynti Lipunmyynnissä luovutettuja tietoja säilytetään lipunmyynnin yhteydessä hyväksyttyjen toimitusehtojen mukaisesti

 

5. Henkilötietojen vastaanottaja

Henkilötietoja voidaan luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten. Luovuttamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Luovutettavat tahot ovat:

 • Palveluiden toteuttajat

 • Markkinointi

 • Yhteistyökumppanit

  6. Evästeet ja muut seurantatekniikat

Näillä sivuilla käytetään evästeitä (cookie). Niiden tarkoituksena on varmistaa sivuston teknillinen toiminnallisuus. Käytämme evästeitä, jäljitteitä, komentosarjoja ja muita vastaavia teknisiä tunnisteita ja tekniikoita tunnistaaksemme päätelaitteita, seurataksemme ja analysoidaksemme palveluiden käyttöä sekä käyttötottumuksia, parantaaksemme palveluiden laatua, mukautuvuutta ja tarjotaksemme suosituksia, kehittääksemme palveluita edelleen sekä mainonnan ja muun markkinoinnin kohdentamiseen.

Käyttäjä voi estää evästeiden käytön muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön esto voi hidastaa sivujen latautumista ja estää käyttämästä tiettyjä osia sivustosta. Jotkin toiminnalliset evästeet ovat välttämättömiä, jotta palvelumme toimisivat. Tämän vuoksi ne eivät edellytä käyttäjän suostumusta.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan KokoTeatterin ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Osa kolmannen osapuolen evästeistä on ei-toiminallisia. Käytämme mm. Google Analyticsiä keräämään tietoa kävijämääristä ja suosituimmista sivuista. Tämä tieto on anonyymiä eli emme voi tunnistaa yksittäisiä kävijöitä. Facebook-pikselillä voimme tarvittaessa mainostaa sivuillamme käyneille. Uutiskirjeen lukijan sivukäyntien näkeminen tilastoista auttaa meitä kehittämään uutiskirjeen sisältöä. 

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

 

7.Henkilötietoja käsittelevät tahot

Tietoja voivat käsitellä vain erikseen määritellyt henkilöt tietosuojavastaava Heidi Bergströmin tai teatterinjohtaja Anna Veijalaisen ohjeistuksen mukaisesti. Kaikki henkilöt ovat salassapitovelvollisia.

Käytämme ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisujen ja palvelujen toteuttamiseksi

 

8. Tietojen siirto kolmansiin maihin

Henkilötietoja käytetään EU:n ja ETA:n ulkopuolisissa palveluntarjoajissa teknisten ratkaisujen ja palvelujen toteuttamiseksi.

Palveluntarjoaja Maa Käyttötarkoitus

www.wix.com USA Sähköinen tiedottaminen

www.facebook.com USA Markkinointi

www.google.com USA Markkinointi

Ulkopuolinen palveluntarjoaja ei luovuta tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille.

 

9. Tietojen suojaus ja luottamuksellisuus

Henkilötiedot suojataan asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein mm. henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus. Varmistamme myös vikasietoisuuden ja tietojen palauttamismahdollisuuden. 

 

10.  Käyttäjän oikeudet

 • Tietojen tarkastaminen

 • Tietojen korjaaminen ja poistaminen

 • Oikeus tietojen siirtämiseen, käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen

 • Suoramarkkinoinnin kieltäminen

 • Suostumuksen peruuttaminen

 

11.   Muutokset tietosuojaselosteeseen

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaseloste. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Olennaisista muutoksista ilmoitamme palveluissamme ja/tai käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen.

 

12.   Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti. Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto:
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. Krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@com.fi

Vaihde: 029 56 66700

bottom of page